پیدا

اینترنت

درخواست حذف اطلاعات

یکی یه جا نوشته بود: به قول بچه های امنیت دیجیتال ... چیزی که میاد روی اینترنت هیچ وقت حذف نمیشه ...