پیدا

اوج آرزو

درخواست حذف اطلاعات

بگذار تا از این شب دشوار بگذریم ... آنگه چه مژده ها که به بام سحر بریم ... رود رونده و سر می زند به سنگ ... یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم ... (+) شعر از: هوشنگ ابتهاج ...